Nikotinmärkning på Swedish Match produkter

För Swedish Match är det viktigt att Sveriges en miljon snusare vet vad de konsumerar, och vad produkten innehåller. Därför har alla våra snusdosor en innehållsförteckning där även vikten per prilla anges. Tidigare angavs även nikotinhalten uttryckt i procent på våra snusdosor, därför att vi anser att nikotinhalten är relevant konsumentinformation.

I maj år 2016 implementerades EU:s tobaksproduktsdirektiv i svensk lagstiftning, och efter det får svenska snustillverkare inte längre ange nikotinhalt på snusdosan. Vi tycker att det är beklagligt och innebär en försämring för konsumenten, men vi har inget annat val än att följa gällande bestämmelser.

På vår webbplats där vi redovisar vårt produktsortiment går det fortfarande att se nikotinhalten för samtliga våra snusprodukter: http://snus.swedishmatch.com/

Nikotininnehåll och nikotinupptag

Nikotininnehållet i snus är inte detsamma som nikotinupptaget, vilket kan variera från person till person. Förutom de individuella förutsättningarna hos användaren har prillans nikotinhalt, pH-värde, fukthalt och form betydelse, likväl som tiden prillan ligger inne och hur många prillor eller stora portioner snusaren väljer att ta.

Prillans upplevda styrka avgörs inte enbart av nikotinhalten utan påverkas i hög grad även av arom och smak. Nikotinhalten i Swedish Match produkter varierar från 0,75 procent till 2,0 procent, vilket beror på att olika tobaksblandningar används för olika recept. Nikotin tillsätts inte artificiellt eller tas bort vid tillverkning av svenskt snus, utan nikotinhalten i produkten motsvarar nikotinhalten i den ingående tobaken.

Exempel

En prilla General Portion Original Large (PSOL) väger 1 gram och har en nikotinhalt på 0,85 procent, pH-värde 8,7 och en fukthalt på 51,0 procent.

En prilla Göteborgs Rapé Portion White Mini (PSWM) väger 0,5 gram och har en nikotinhalt på 0,80 procent, pH-värde 8,7 och en fukthalt på 52,5 procent.

En prilla Catch Dry Licorice Portion White Mini (PSWM) väger 0,3 gram och har en nikotinhalt på 1,5 procent, pH-värde 7,5 och en fukthalt på 26 procent.

Kommentar

Vid snusning tas nikotinet endast upp via munslemhinnan. Catch Dry Licorice (PSWM) har en högre nikotinhalt än övriga i exemplet, men har samtidigt låg fukthalt och relativt lågt pH. Fukthalten och pH-värdet är av betydelse för nikotinupptaget. Vid låg fukthalt minskar extraktionen av nikotin, medan ett högt pH-värde ökar extraktionen av nikotin ur prillan och därmed nikotinupptaget via munslemhinnan. 

Målvärdet för nikotininnehållet som anges på vår webbplats är alltså inte det som är avgör hur mycket nikotin som tas upp av den enskilde snusaren. Däremot är nikotinet den aktiva substansen i snus och för Swedish Match är det viktigt att ge konsumenterna ett sätt att jämföra hur stor nikotindosen är i varje prilla. Nikotinhalten i lössnus från Swedish Match anges också i procent. En större prilla ger en högre nikotindos jämfört med en mindre förutsatt att fukthalt, pH-värde är lika.