Tobaksbruk i siffror

Rökning minskar, snusning ökar

Svenskar röker minst i Europa. Skillnaderna i rökvanor är avsevärda även i en jämförelse med grannländerna, speciellt när det gäller män. Detta kan i hög grad tillskrivas snuset. Av de svenska männen, 16-84 år, rökte 9 procent dagligen och 19 procent snusade dagligen 2015. Av kvinnorna rökte 11 procent dagligen och 3 procent snusade dagligen.

graf: tobaksbruk män och kvinnor

Källor: Folkhälsomyndigheten  2015, Statistisk Sentralbyrå 2015, Sundhedsstyrelsen 2015.

Cigaretter

Cigarettförsäljningen i Sverige har minskat stadigt över tid. Förändringar i beskattning har orsakat temporära svängningar på marknaden, till exempel gjorde en stor skattehöjning på cigaretter under sent 1990-tal att den legala handeln sjönk och att handeln med smuggelcigaretter ökade. När skatten sedan sänktes igen så ökade den legala handeln. Men trenden är entydig, rökningen fortsätter att successivt minska. 

Volymförändringar snus och cigaretter

Graf: försäljning snus och cigaretter

Källa: Swedish Match

Snus

I dag snusar cirka 1 miljon vuxna svenskar, och under en lång period har snusförsäljningen ökat samtidigt som cigarettförsäljningen minskat. Även för snus kan skatteförändringar påverka konsumentbeteendet, till exempel orsaka temporära hamstringseffekter inför en beslutad skattehöjning. Punktskatten på snus har höjts med 251 procent det senaste decenniet, och en effekt det har haft är att andelen obeskattade snusprodukter som säljs i Sverige har ökat under senare år. Men den långsiktiga trenden är tydlig, snusandet ökar och rökningen minskar.