Ansvarig utgivare

Swedish Match har utsett Marie-Louise Heiman, Senior Vice President Legal Affairs, till ansvarig utgivare för webbplatsen.