Bolagsstyrning

Swedish Match AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagets bolagsordning, att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Participants at the AGM

Extra bolagsstämma 2023

Swedish Match AB (publ) extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 16 januari 2023, klockan 11.00 på Sveavägen 44, Stockholm.
Läs mer om årsstämman

Lars Dahlgren

Chief Executive Officer, Swedish Match sedan 2008.

Conny Karlsson

Styrelseordförande i Swedish Match sedan 2007.