Bolagsstyrning

Swedish Match AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagets bolagsordning, att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Årsstämma 2021

Swedish Match årsstämma 2021 hålls den 31 mars 2021, kl 15.30 på biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm.
Läs mer om årsstämman

Swedish Match-koncernens styrning

RapporteringskommittéVerkställande direktörRevisionskommittéKompensationskommittéStyrelsenValberedningBolagsstämman

Swedish Match lyder under flera olika regelverk som berör styrningen av bolaget, till exempel bolagsordningen, aktiebolagslagen, regelverk för emittenter vid Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

President och Chief Executive Officer, Swedish Match sedan 2008.

Styrelseordförande i Swedish Match sedan 2007.