Bolagsstyrning

Swedish Match AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagets bolagsordning, att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Participants at the AGM

Årsstämma 2020

Swedish Match årsstämma 2020 hålls den 2 april 2020, kl 15.30, i Stockholm.
Läs mer om årsstämman

Swedish Match-koncernens styrning

RapporteringskommittéVerkställande direktörRevisionskommittéKompensationskommittéStyrelsenValberedningBolagsstämman

Swedish Match lyder under flera olika regelverk som berör styrningen av bolaget, till exempel bolagsordningen, aktiebolagslagen, regelverk för emittenter vid Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

Lars Dahlgren

Lars Dahlgren

President och Chief Executive Officer, Swedish Match sedan 2008.

Conny Karlsson

Conny Karlsson

Styrelseordförande i Swedish Match sedan 2007.