Pressmeddelande; 22 nov, 2018 13:57 CET

Swedish Match kommentar till domen i EU-domstolen

I dag presenterade EU-domstolen sin dom i frågan om förbudet att saluföra svenskt snus i övriga EU-länder. Domen innebär att svenskt snus fortsatt utestängs från EU:s inre marknad.

I domen konstateras att EU:s lagstiftare har ett vidsträckt utrymme för skönsmässig bedömning inom detta område. Det innebär, enligt domstolen, att möjligheten för domstolsprövning är begränsad både när det gäller EU lagstiftarnas åtgärder och bedömningar av fakta.

EU-domstolens dom kan inte överklagas. Det innebär att ett eventuellt framtida hävande av snusförbudet väsentligen är en politisk fråga.

__
Kontakt:
Patrik Hildingsson, Vice President Communications & Public Affairs
Kontor 076 819 3870
__