Pressmeddelande; 9 sep, 2013 9:00 CET

Swedish Match utser divisionschef för ombildad Scandinavia Division och ny CFO

Swedish Match tillkännagav idag en omorganisation som innebär en sammanslagning av Scandinavia Division och Smokefree Products Division till en ny och effektivare Scandinavia Division. Dessutom annonserades förändringar i koncernledningen till följd av omorganisationen.
  • Smokefree Products Division slås samman med Scandinavia Division.
  • Joakim Tilly (tidigare CFO) har utnämnts till divisionschef för nya Scandinavia Division.
  • Marlene Forsell (tidigare Vice President Group Reporting) har utnämnts till CFO för Swedish Match AB, och under hennes pågående föräldraledighet blir Tom Hayes (CFO US Division) tillförordnad CFO.
  • Omstruktureringskostnader kommer att bokas under det tredje kvartalet 2013 och beräknas för närvarande inte överstiga 30 MSEK.

Den nybildade divisionen kommer att ha ett helhetsansvar för den skandinaviska snusverksamheten och därtill det globala ansvaret för tillverkning av rökfria produkter med fabriker i Göteborg och Kungälv samt i Owensboro, Kentucky i USA.

Den nya koncernledningen består från och med idag av Lars Dahlgren (President and CEO), Marlene Forsell (SVP and CFO), Joakim Tilly (President Scandinavia Division), Lars Olof Löfman (SVP Product Supply and Marketing, Scandinavia Division), Fredrik Lagercrantz (SVP Business Control), Richard Flaherty (President, US Division), Fredrik Peyron (SVP Legal Affairs and General Counsel) och Emmett Harrison (SVP Corporate Communications and Sustainability).

VDs kommentar:

“Vi skapar en mer effektiv organisation – både i termer av personal och förenklade processer och beslutsvägar. Genom att slå samman de två tidigare divisionerna under en ledning, är vi övertygade om att vi skapar en tydligare gemensam agenda som vi kan genomdriva med större kraft och snabbhet.”

_________

För information, var vänligen kontakta:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441
Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173