Trender

Den globala tobaksmarknaden genomgår stora förändringar i konsumtionstrender och den tydligaste trenden är förflyttningen från cigaretter.

Restriktioner för tobak ökar i omfattning. Närliggande produktkategorier till cigaretter har ökat i betydelse för att möta efterfrågan från konsumenter för säkrare produkter och produkter som inte för med sig nackdelarna kring passiv rökning. Dessa kategorier levererar produkter med nikotin utan att användarna ska behöva inhalera förbränd tobak. Exempel på sådana produktkategorier inkluderar snus, moist snuff, e-cigaretter/

”vaping”-produkter, ”heat-not-burn”-produkter och icke-farmaceutiska produkter som innehåller nikotin.

Konsumentengagemang har blivit allt viktigare inom vissa produktkategorier. Att exempelvis upplysa konsumenter om snus och dess ­mindre skadliga hälsoeffekter jämfört med cigaretter är avgörande för att öka kännedomen om kategorin.