Pressmeddelande; 26 okt, 2018 8:15 CET

Delårsrapport januari – september 2018

Highlights från det tredje kvartalet

  • I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent för det tredje kvartalet. Rapporterad nettoomsättning ökade med 16 procent till 3 388 MSEK (2 915).
  • I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktsegment1) med 13 procent för det tredje kvartalet. Rapporterat rörelseresultat från produktsegment ökade med 19 procent till 1 317 MSEK (1 104).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 305 MSEK (1 088) för det tredje kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 959 MSEK (753) för det tredje kvartalet.
  • Resultatet per aktie ökade med 32 procent till 5:55 SEK (4:22) för det tredje kvartalet.

1) Rörelseresultatet för Swedish Match produktsegment, vilket exkluderar Övrig verksamhet och större engångsposter.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, fredagen den 26 oktober kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Thomas Hayes och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

_
Kontakter:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441
Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0108
Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173
Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
__
Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08.15 CET.
__