Pressmeddelande; 13 jan, 1999 CET

Swedish Match koncentrerar tillverkningen av tändare

Swedish Match är en av de ledande tillverkarna på världsmarknaden för tändare inom kvalitetssegmentet. Swedish Matchs viktigaste marknader är väst- och östeuropa, delar av Asien, Afrika och Latin Amerika. Tillverkning sker i fyra produktionsenheter: Manila, Filippinerna, Lyon, Frankrike, Assen, Holland och Manaus, Brasilien.

Minskad efterfrågan på Swedish Match huvudmarknader i Asien och Ryssland, i kombination med ökad lågpriskonkurrens, nödvändiggör för koncernen att anpassa sin produktionskapacitet till ett försämrat marknadsläge i syfte att förbättra lönsamheten.

Swedish Match har mot bakgrund av ovanstående inlett överläggningar med lokala arbetstagarrepresentanter för att diskutera en eventuell nedläggning av sin tändarfabrik i Lyon, Frankrike.

Swedish Match har slutfört ett avtal om förvärv av 40 procent av Indonesiens största tillverkare av tändstickor, P.T. Java Match Factory (Jamafac). Företaget, som har produktionsenheter i Jakarta och Bandung, hade 1998 en försäljning på SEK 146 mkr, och god lönsamhet.

Samarbetet mellan Swedish Match och P.T. Jamafac, som inleddes 1971 och utvidgades 1996, har nu formaliserats i ett joint venture-avtal med syfte att stärka Swedish Matchs position i sydostasien.

Swedish Match är en internationell koncern med huvudkontor i Stockholm. Företaget tillverkar tobaksprodukter, tändstickor och engångständare. Produkterna säljs i ca 140 länder och försäljningen 1997 uppgick till ca 7.500 MSEK. Företaget är noterat på Stockholms Fondbörs och NASDAQ.

För ytterligare information:

Sven Hindrikes, Senior Vice President and Chief Financial Officer tel: +46-8-658 02 82
Bo Aulin, Senior Vice President Corporate Affairs tel: +46-8-658 03 64
Boel Sundvall, Vice President Investor Relations tel: +46-8-658 01 73