Finansiella rapporter

På denna sida finner du senaste årsredovisningen och delårsrapporten. Rapporter från 1996 respektive 1997, samt 20-F från 2002 finner du på respektive undersida. Sedan 2005 sker rapporteringen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS).