Presentationer

Här hittar du de senaste kvartalspresentationerna med tillhörande webbsändning och transcripts samt företagspresentationen. Kvartalspresentationerna är på koncernspråket engelska om ej annat anges.

Ansvarsfriskrivning
Transcripts från Swedish Match telefonkonferenser levereras av Thomson Reuters. Informationen tillhandahålls i befintligt skick. Swedish Match garanterar inte och tar inte ansvar för att informationen är korrekt, fullständig och uppdaterad. Swedish Match kan under inga omständigheter hållas ansvarig för skador av vare sig direkt, indirekt eller annan natur och som kan ha uppkommit vid användandet av, eller oförmåga att använda informationen som tillhandahålls.